فارسی| En امروز : 4 خرداد 1403
آذری جهرمی: ساخت ماهواره مشترک در دستور کار اپسکو قرار گیرد