فارسی| En امروز : 6 آبان 1400
آذری جهرمی: ساخت ماهواره مشترک در دستور کار اپسکو قرار گیرد