فارسی| En امروز : 12 مهر 1402
آذری جهرمی: ساخت ماهواره مشترک در دستور کار اپسکو قرار گیرد