فارسی| En امروز : 10 خرداد 1399
آذری جهرمی: ساخت ماهواره مشترک در دستور کار اپسکو قرار گیرد