فارسی| En امروز : 15 آذر 1400
آذری جهرمی: ساخت ماهواره مشترک در دستور کار اپسکو قرار گیرد