فارسی| En امروز : 1 مرداد 1403
آذری جهرمی: ساخت ماهواره مشترک در دستور کار اپسکو قرار گیرد