فارسی| En امروز : 24 اردیبهشت 1400
آذری جهرمی: ساخت ماهواره مشترک در دستور کار اپسکو قرار گیرد