فارسی| En امروز : 19 بهمن 1401
آذری جهرمی: ساخت ماهواره مشترک در دستور کار اپسکو قرار گیرد