فارسی| En امروز : 5 بهمن 1400
آذری جهرمی: ساخت ماهواره مشترک در دستور کار اپسکو قرار گیرد