فارسی| En امروز : 30 فروردین 1403
آذری جهرمی: ساخت ماهواره مشترک در دستور کار اپسکو قرار گیرد