فارسی| En امروز : 31 خرداد 1400
آذری جهرمی: ساخت ماهواره مشترک در دستور کار اپسکو قرار گیرد