فارسی| En امروز : 29 مرداد 1401
آذری جهرمی: ساخت ماهواره مشترک در دستور کار اپسکو قرار گیرد