فارسی| En امروز : 13 خرداد 1402
آذری جهرمی: ساخت ماهواره مشترک در دستور کار اپسکو قرار گیرد