فارسی| En امروز : 10 فروردین 1402
آذری جهرمی: ساخت ماهواره مشترک در دستور کار اپسکو قرار گیرد