فارسی| En امروز : 5 آذر 1401
آذری جهرمی: ساخت ماهواره مشترک در دستور کار اپسکو قرار گیرد